Moratinos fa bé d’anar a Gibraltar

(Versión en castellano al final)
(English version at the end)

Sovint em toca opinar de manera molt crítica respecte a algunes actuacions del ministre Moratinos. He estat molt crític amb el seu darrer viatge a Guinea Equatorial. Ho sóc també amb les seves posicions a Amèrica Llatina. Avui, però, he de defensar el seu viatge a Gibraltar. Moratinos trepitja el territori espanyol, sense deixar de reclamar la sobirania, però amb voluntat de resoldre temes molt pràctics que afecten a les dues bandes de la tanca gibraltarenya. Així, viatja per parlar de cooperació marítima, medi ambient, lluita contra el crim, visats… És el plantejament correcte!

P.L.G.4L’abril del 2006 vaig visitar aquell territori invitat pel Dr. Joseph García, del Liberal Party of Gibraltar. Em vaig entrevistar amb el ministre de Comerç i Indústria, John Holliday, el president del Parlament Haresh Budhrani, l’ex-primer ministre Joe Bossano, el president del Grup per l’Autodeterminació de Gibraltar, William Serfaty i la presidenta de la federació de Petites i Mitjanes Empreses, Marielou Guerrero. En totes aquestes reunions, més enllà de parlar de la situació genèrica de Gibraltar, es va tractat àmpliament de les dificultats de la relació amb l’Estat espanyol, tant les de gran calat polític, com de molts temes puntuals. Em va sorprendre saber les dificultats  de l’aeroport –que afectaven la seva seguretat-  per no trepitjar un pam de territori espanyol. Em va sorprendre que el boicot espanyol no permetia tenir més números telefònics a Gibraltar… creant un problema gravíssim. Em va sorprendre, en fi, no trobar ni un sol rètol que indiqués Gibraltar a tota la província de Cadis (No saps que ets a Gibraltar fins que no veus el Peñon!). En definitiva, una política hispano-espanyola de no diàleg en la més típica tradició espanyola que ve de la Guerra de Cuba i Filipines. El viatge de Moratinos trenca, en tot cas, amb aquesta tradició i em sembla intel·ligent.

Moratinos hace bien en ir a Gibraltar

A menudo me toca opinar de manera muy crítica respecto algunas actuaciones del ministro Moratinos. He sido muy crítico con su último viaje a Guinea Ecuatorial. También lo soy con su posición respecto Latinoamérica. En cambio hoy he de defender su viaje a Gibraltar. Moratinos va al territorio español sin dejar de reclamar la soberanía pero con voluntad de resolver temas muy prácticos que afectan ambas partes de la valla gibraltareña. Viaja para hablar de cooperación, del medio ambiente, de la lucha contra el crimen, visados… ¡Es el planteamiento correcto!

En abril de 2006 visité este territorio invitado por el Dr. Joseph García, del Liberal Party de Gibraltar. Me entrevisté con el ministro de Comercio e Industria, John Holliday, el presidente del Parlamento, Haresh Budhrani, el ex primer ministro, Joe Bossano, el presidente del Grupo por la Autodeterminación de Gibraltar, William Serfaty, y la presidenta de la federación de PIMES, Marielou Guerrero. En todas estas reuniones, más allá de hablar de la situación genérica de Gibraltar, se trató ampliamente de las dificultades de la relación con el Estado español, tanto de las de gran calado político como de muchos temas puntuales. Me sorprendió conocer las dificultades existentes en el aeropuerto –que afectaban su seguridad- por no tocar un palmo de territorio español. Me sorprendió que el boicot español no permitiera tener más números telefónicos en Gibraltar… creando un problema gravísimo. En fin, me sorprendió no encontrar ni un solo rótulo que indicara Gibraltar en toda la provincia de Cádiz (¡no sabes que estás en Gibraltar hasta que no ves el Peñón!). En definitiva, una política hispano española de no dialogo en la más típica tradición española que viene de la Guerra de Cuba y Filipinas. El viaje de Moratinos rompe, en todo caso, con esta tradición y me parece inteligente.

Moratinos does well of going to Gibraltar

Often giving an opinion in a very critical way with respect to some performances of the minister Moratinos corresponds to me. I had been very critical with his last journey to Equatorial Guinea, and with his positions in Latin America. Today, however, I have to defend his journey to Gibraltar. He treats out this territory without stopping claiming the sovereignty, but with will of solving very practical subjects that they affect on the two sides of the Gibraltarian fence. Thus, fight travels to speak about maritime cooperation, environment, against the crime, visas… It is the correct approach!

In April of 2006 I visited that territory invited by the Dr. Joseph García, of the Liberal Party of Gibraltar. I met the minister of Commerce and Industry, John Holliday, the President of the Parliament, Haresh Budhrani, the former minister, Joe Bossano, the President of the PIMES, Marielou Guerrero. In all these meetings, beyond of speaking about the generic situation of Gibraltar, it was in a wide way about the difficulties of the relationship with the Spanish State, so much those of big political  water depth, as of many prompt subjects. Knowing the difficulties of the airport –which affected its security- in no treading out a handspan of Spanish territory surprised me. It surprised me that the Spanish boycott dit not allows to have more telephone numbers in Gibraltar… creating a very severe problem. It surprised me don’t find any label indicating Gibraltar in the whole area of Cádiz (You do not know that you are in Gibraltar until you see the Peñón!) Definitively, a Spanish Hispanic policy of non dialogue in the most typical Spanish tradition than comes from the War of Cuba and the Philippines. The trip of Moratinos breaks, in any case, with this tradition and it seems to me intelligent.

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s